Privacybeleid

1.   Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke bij Workwide Group is Workwide AB, org. nr: 556959 - 2404 , Wåxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad ("Workwide", "wij" of "ons"). Wij leveren websites voor werkzoekenden waarop werkgevers wereldwijde vacatures kunnen adverteren ("de Diensten"). Dit document is het privacybeleid met betrekking tot onze verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Volgens de algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 ("GDPR"), zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en besluiten wij over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking ervan. Onder persoonsgegevens verstaan wij informatie die direct of indirect gerelateerd is aan een levend natuurlijk persoon, bijvoorbeeld, naam en adres, maar ook locatie-informatie of IP-adressen.

We werken samen met betrouwbare derde partijen om gegevens te verzamelen. Soms delen we ook informatie met deze derde partijen, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer. Deze derde partijen kunnen uw gegevens koppelen aan andere informatie die ze verzamelen om aangepaste doelgroepen te creëren of gerichte advertenties te leveren. Voor informatie over hoe deze derde partijen uw gegevens verwerken, bekijk de volgende links: Hoe Google informatie gebruikt

2.   Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken uw contactinformatie zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens verzamelen wij via ons werkgeverscontactformulier of ons sollicitatieformulier voor werkzoekenden.

Daarnaast verwerken wij zowel de inhoud van het CV en de sollicitatiebrief die u ons stuurt of via onze website uploadt, alsook andere informatie die u aanlevert in verband met uw gebruik van de services, zoals de sector en professionele interesses.

Wij verwerken ook systeemadministratieve persoonsgegevens die automatisch verzameld worden, zoals IP-adres, apparaat ID, locatiegegevens en cookies. Welke cookies verwerkt worden, verschilt en is afhankelijk van welke van onze platformen u gebruikt. U vindt ons cookiebeleid voor elk van onze platformen hier.

Houd er rekening mee dat wij onze diensten alleen volledig kunnen verlenen indien u ons voorziet van de hierboven genoemde persoonsgegevens.

3.   Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

De bovengenoemde persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Contactinformatie wordt gebruikt om onze nieuwsbrieven en vacatures te versturen, gebaseerd op uw toestemming om voor u relevante informatie te ontvangen.

Het verwerken en doorsturen van contactgegevens, CV's en sollicitatiebrieven aan werkgevers is onderdeel van onze kernactiviteiten en deze zaken worden zo verwerkt dat u onze diensten kunt gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Dit wordt aangevuld met de naleving van overeenkomsten voor een rechtsgrondslag. Informatie in uw CV kan gevoelige persoonlijke gegevens bevatten. Deze persoonlijke gegevens verwerken wij met uw uitdrukkelijke toestemming voor een rechtsgrondslag. De toestemming wordt verkregen in samenhang met de inzending van uw persoonlijke gegevens naar ons.

Wij verwerken systeemadmistratieve taken om de technische werking van de diensten te verzekeren. Wij doen dit ook ter voorkoming van gebruik van de diensten in strijd met de condities en voorwaarden van de overeenkomst en dat dit gebeurt met de naleving van overeenkomsten als rechtsgrondslag. Wij verwerken ook gegevens om ons legitieme belang te waarborgen dat onze diensten niet misbruikt worden en om onszelf tegen andere gebruikers te beschermen. In aanvulling daarop, worden systeemadministratieve gegevens verwerkt voor statistische and analyse doeleinden om onze diensten verder te ontwikkelen, met ons legitieme belang als rechtsgrondslag. Echter, deze gegevens zijn voor ons enkel van statistisch belang en dienen niet om individuen te identificeren.

Voor het verwerken van activiteiten gebaseerd op ons legitieme belang, hebben we laten meewegen wat de balans is tussen het gewicht van ons eigen belang en wat persoonsgegevensverwerking betekent voor uw belangen en uw recht op privacy. Wij hebben geconstateerd dat ons legitieme belang kan worden uitgevoerd zonder inbreuk op uw recht op privacy waardoor de verwerking van persoonsgegevens wordt verhinderd.

4.   Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Wij delen contactinformatie, CV's en sollicitatiebrieven alleen met de bedrijven waar wij mee werken en die genoemd worden in de vacaturetekst of er belang bij hebben de sollicitant een baan aan te bieden. Wij delen deze persoonsgegevens enkel om deze informatie aan werkgevers te sturen waar de sollicitant interesse in heeft. Wij hebben overeenkomsten met al onze partners en hebben maatregelen getroffen voor veilige gegevensoverdracht, zoals modelovereenkomsten die door de Europese Commisie ontwikkeld zijn. Wij monitoren voortdurend dat zij persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dezelfde regels als ons verwerken, ongeacht of zij zich binnen of buiten de EU bevinden.

Enkele van onze IT en technologie leveranciers kunnen data verwerken buiten de EU/ EER en wij zetten relevante veiligheidsmaatregelen voor data-overdracht naar deze ontvangers toe, zoals modelovereenkomsten die door de Europese Commisie zijn ontwikkeld. U kunt nadere informatie over de overdracht verkrijgen door contact met ons op te nemen.

Wij wijzen u erop dat u wanneer u onze website bezoekt, u verwezen kunt worden naar andere websites die persoonsgegevens verzamelen buiten onze controle. Het privacybeleid van deze websites bepaalt de verwerking van de bij u verzamelde informatie.

5.   Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Een versie van uw sollicitatie wordt opgeslagen in de versleutelde database van Workwide Group om te zorgen dat er kopieën zijn van wat verstuurd is naar werkgevers. Wij slaan persoonsgegevens op zolang het nodig is om onze diensten te leveren en wij een legitiem belang hebben om deze op te slaan, behalve als we een wettelijke verplichting hebben persoonsgegevens langer op te slaan. Persoonsgegevens worden altijd gewist op uw verzoek en wanneer deze niet langer nodig zijn met het oog op verwerking.

6.   Kan ik u verzoeken mijn persoonsgegevens te wijzigen, te wissen of mijn toestemming intrekken?

Ja. Indien u nieuwsbrieven of vergelijkbare informatie niet langer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven of verzoeken uw persoonsgegevens te laten wissen. Hetzelfde geldt indien u een dienst hebt aangevraagd via ons en uw CV en contactgegevens wilt laten wissen. Wij zullen ook redelijke maatregelen nemen om ontvangers te laten weten dat u uw gegevens wilt laten verwijderen. Neem contact met ons op via [email protected] en wij zorgen dat het in orde komt.

U hebt het recht om te verzoeken toegang tot, nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, of ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, te updaten, aan te vullen of de verwerking ervan te beperken. U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkend effect op de legitimiteit van eerdere verwerking voordat de toestemming werd ingetrokken en op basis van andere rechtsgronden kunnen wij de verwerking van persoonsgegevens voortzetten, met uitzondering van direct marketing.

Indien de verwerking gebaseerd is op wettelijke basis van instemming of naleving van overeenkomsten, hebt u recht op data-overdracht. Data-overdracht betekent dat u de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt kunt verkrijgen in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaat en u het recht hebt dergelijke persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden.

7.   Welke persoonsgegevens hebt u van mij?

Neem contact met ons op via [email protected] en wij zoeken het op. Wij kunnen u een kopie van uw persoonsgegevens sturen als u dat wilt.

8.   Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met de manier waarop u mijn persoonsgegevens verwerkt?

Neem contact met ons op via [email protected], of met onze databeschermingsfunctionaris via [email protected] en wij zullen ons best doen om datgene waar u ontevreden over bent op te lossen. Als dat niet helpt, kunt u een klacht indienen bij de data-inspectie, www.datainspektionen.se

9.   Juridische kwesties en schadepreventie

Wij kunnen uw gegevens gebruiken, opslaan en delen als reactie op juridische kwesties (zoals huiszoekingsbevelen, gerechtelijke uitspraken, rechtszaken of vergelijkbaar), of wanneer dit nodig is om fraude en andere criminele activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken, om onszelf, u en andere gebruikers te beschermen, inclusief als onderdeel van een onderzoek wanneer wij ter goeder trouw handelen zoals vereist door de wet van toepassing.

Dit kan het beantwoorden van juridische vragen uit rechtsgebieden buiten de EU/ EER omvatten waar wij er ter goeder trouw vanuit gaan dat de beantwoording wettelijk verplicht is in het betreffende rechtsgebied, gebruikers in dat rechtsgebied beïnvloedt en verloopt volgens internationaal erkende standaarden.

Gegevens die wij over u verkrijgen wanneer u de diensten gebruikt, inclusief financiële gegevens, kunnen voor een langere tijd gebruikt en opgeslagen worden wanneer de gegevens onderwerp zijn van juridisch onderzoek of juridische verplichtingen, overheidsonderzoek of onderzoeken met betrekking tot mogelijke schending van onze gebruiksvoorwaarden of beleid, of anderszins om schade te voorkomen.

10.                                      Bericht over wijzigingen

Indien wij dit Privacybeleid wijzigen, wordt het nieuwe privacybeleid [hier] geüpload. Indien het om aanzienlijke wijzigingen gaat, brengen wij u op de hoogte en vragen indien nodig om uw instemming.

Privacybeleid

Aanbevolen banen

Ontdek deze landen