Zorgeloos over de toekomst wonen in het buitenland dankzij een internationale levensverzekering

Verhuizen naar het buitenland is een ingrijpende en tegelijkertijd fantastische ervaring die ook veel onzekerheden met zich meebrengt. U kunt zich hier beter op voorbereiden. U zult namelijk rekening moeten houden met erge scenario's, zoals ongevallen, ernstige aandoeningen of zelfs de dood. Het kan makkelijk gebeuren dat u in de verleiding komt te denken dat dit u nooit zal overkomen of dat u te jong bent om u zorgen hierover te maken, en zich uitgerekend nu daarmee moet bezig houden. Het afsluiten van een levensverzekering voor de dertigste jaardag, kan u in de toekomst echter veel geld besparen en uw dierbaren beschermen als er iets tragisch mocht gebeuren. De zekerheid dat uw familie de financiële lasten kan dragen als u er niet meer bent, kan u gemoedsrust geven, terwijl u in het buitenland vertoeft.

Wat is een internationale levensverzekering en waarom is het belangrijk?

pad in de natuurEen internationale overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat er eenmalig een bedrag aan uw familie of vrienden (uw begunstigden) wordt uitgekeerd. Dit als u een tragische gebeurtenis mocht overkomen, terwijl u op reis bent of in het buitenland verblijft. Het bedrag kan een dekking zijn voor openstaande uitgaven, zoals medische of begrafeniskosten, hypotheeklasten of algemene kosten voor levensonderhoud. Uw financiële bijdrage dat weg is komen te vallen, wordt dan op deze manier gecompenseerd. Het afsluiten van een internationale levensverzekering is een persoonlijke beslissing die elke expat zou moeten overwegen, zeker als er financiële zaken moeten worden geregeld. Als u bijvoorbeeld voor een gezin moet zorgen of bezittingen hebt die beschermd moeten worden, kan deze verzekering zeker een grote uitkomst voor u zijn. Er zijn twee soorten levensverzekeringen:
 • Permanente levensverzekering: biedt levenslange dekking zolang u uw premie betaalt.
 • Tijdelijke levensverzekeringen de verzekering die we in dit artikel zullen behandelen Deze worden voor een vooraf bepaalde periode (genoemd "tijdelijk") afgesloten, en de uitbetaling vindt alleen plaats indien u gedurende de periode die in de verzekering werd bepaald, komt te overlijden. Er wordt aan het einde van de polis geen forfaitair of eenmalig bedrag uitbetaald. Dit betekent dat als er tijdens de looptijd niets tragisch plaatsvindt, u een nieuwe verzekering zal moeten afsluiten om verzekerd te blijven.
U hebt ook de mogelijkheid om andere soorten af te sluiten. Een eerste kan zijn: een aflopende levensverzekering (deze is goedkoper, maar de uitkering zal in de loop van de jaren ook samen met uw lopende uitgaven afnemen). Een tweede mogelijkheid: een oplopende levensverzekering (duurder in de loop van de tijd, maar het uitkeringsbedrag neemt toe).

Wat wordt er allemaal door een internationale levensverzekering gedekt?

Zoals eerder aangegeven, biedt een internationale levensverzekering dekking over de periode die u bij het afsluiten van de polis (doorgaans tussen 10 en 30 jaar) hebt afgesproken. Dit soort levensverzekeringen is gebruikelijk onder jonge expats, omdat het speciaal ontworpen is om uw dierbaren bij vroegtijdig overlijden te beschermen. De uitkering van een internationale levensverzekering kan uw dierbaren helpen om bijvoorbeeld uw hypotheekbetalingen, eventuele huishoudelijke rekeningen, dagelijkse uitgaven, lopende leningen of eventueel extra kosten te dekken die na uw heengaan mochten achterblijven. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u ook de mogelijkheid om uw plan aan te passen door uitbreidingen op te nemen in uw verzekering. Denk hierbij aan een dekking voor een ernstige of terminale ziekte, een uitkering of bijstand voor gezinsinkomen, enzovoort.

Wat zijn de voordelen?

Behalve dat ze goedkoper zijn dan permanente levensverzekeringen en tegen een vast tarief te verkrijgen zijn, kunt u met een tijdelijke levensverzekering meer dekking krijgen op een jongere leeftijd wanneer de behoefte en het risico het hoogst is. Het past met andere woorden, perfect in die periode van het leven waarin u specifieke tijdelijke behoeften of financiële uitgaven hebt, zoals een hypotheek of een autolening. Bovendien blijft de uitbetaling gedurende de totale looptijd hetzelfde, zodat uw begunstigden altijd kunnen weten hoeveel de uitkering is. Het is goed om in gedachten te houden dat het niet per se nodig is om inkomstenbelasting of vermogensbelasting op een levensverzekering te betalen. De uitbetaling kan echter, afhankelijk van het land waar uw dierbaren wonen, aan erfbelasting onderworpen zijn.

Hoe kiest u de juiste internationale tijdelijke levensverzekering uit?

man zit naast een raamHoewel een tijdelijke levensverzekering doorgaans goedkoper en gemakkelijker te begrijpen is dan andere levensverzekeringen, zijn er enkele aspecten waar u als expat rekening mee zal moeten houden:
 • Het land waarnaar u verhuist: Bepaalde verzekeringsmaatschappijen kunnen weigeren in zee met u te gaan indien u naar een land verhuist dat als een hoog risico of zeer onveilig land wordt beschouwd. De meeste landen binnen de EU of EER worden als veilig beschouwd. Als u echter naar een land dat erbuiten valt verhuist, is het raadzaam om na te gaan of de overheid geen negatief reisadvies voor dat gebied heeft gegeven en of het mogelijk is om een uitgebreide dekking in uw polis hiervoor te kunnen krijgen. Controleer bovendien of het mogelijk is de verzekering in een ander land te gebruiken, als u denkt dat u in de toekomst naar een ander gebied zult verhuizen.
 • De dekking die bij uw situatie past: Dit hangt af van uw omstandigheden en is daarom een persoonlijke aangelegenheid. Bepaalde factoren die u in overweging zou moeten nemen, zijn uw inkomen, wel of geen kinderen, het type levensstijl dat u wilt dat uw familie na uw overlijden heeft, enzovoort. Bereken het verzekeringsbedrag waarvoor u gedekt wilt worden.
 • De De looptijd: De verzekeringstermijn of periode wordt door uw criteria bepaald. Iemand die in het buitenland woont, kan baat hebben bij een overeenkomst met een kortere termijn met meer flexibiliteit of geeft misschien juist de voorkeur aan een termijn levensverzekering die, afhankelijk van hoe zaken zich in de toekomst ontwikkelen kan worden overgezet naar permanente dekking.
 • De kleine lettertjes: vooral als expat mag u nooit vergeten om aandacht te besteden aan de voorwaarden die in de verzekering zijn opgenomen, voordat u deze afsluit. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat bepaalde verzekeringen geen uitbetalingen verrichten indien u vroegtijdig komt te overlijden, of dat bij de begrafeniskosten de repatriëring van het lichaam (indien gewenst) niet is inbegrepen.
 • Levensverzekering via uw algemene verzekering: De kans bestaat dat u met uw huidige verzekering overal ter wereld bent gedekt, waar u dus ook naartoe mocht gaan. Ga voor de zekerheid toch na of er wijzigingen moeten worden aangebracht. De meeste levensverzekeringen bieden u namelijk alleen in uw thuisland dekking en niet in het buitenland.
 • Individuele of gezamenlijke levensverzekering: Een gezamenlijke levensverzekering met uw partner afsluiten kan een goedkopere optie zijn dan het kopen van twee afzonderlijke polissen. Onthoud echter dat als een van u komt te overlijden, de ander een uitbetaling ontvangt, maar niet meer gedekt is. En als u beiden bij een ongeval komt te overlijden, zullen al uw begunstigden slechts één uitbetaling ontvangen.
Het is belangrijk uw verzekering regelmatig te herzien om er zeker van te zijn dat deze aan al uw huidige behoeften voldoet. Bij verandering van uw situatie door bijvoorbeeld aankoop van een (andere) woning of als u door gezinsuitbreiding aanvullende dekking heeft, wilt u dit zeker niet achterwege laten.

Hoeveel bedragen de kosten voor een internationaal tijdelijke levensverzekering?

Het bedrag of de "premie" dat voor een internationaal tijdelijke levensverzekering moet worden betaald hangt voornamelijk af van de eerder genoemde factoren (het gaat in het algemeen om de dekking die u nodig heeft) en de kans dat u in de nabije toekomst komt te overlijden. Hoe jonger u bijvoorbeeld bent, hoe kleiner de kans dat u aan een medische aandoening overlijdt, dus hoe goedkoper uw polis mogelijk zal zijn. Er worden echter andere aspecten in overweging genomen bij het berekenen van het te betalen bedrag. Enkele zijn:
 • Burgerlijke staat
 • Hobbies met een hoog risico, zoals extreme sporten
 • Als u rookt, of heeft gerookt
 • Uw huidige gezondheidssituatie; het is mogelijk dat een medische keuring wordt vereist.
 • Uw baan – bepaalde banen hebben een hoger risico op arbeidsongevallen.
Onthoud dat zowel de dekking (verzekerde som) als de premies (kosten, te betalen bedrag) voor de gehele looptijd zijn vastgesteld. Het bedrag dat u schuldig bent, zal dus niet door prijsstijging toenemen, maar de uitkering ook niet.

Het afsluiten van een internationale termijn levensverzekeringen en Covid-19

vrouw die aan haar internationale levensverzekering denktAls u kortgeleden uit vrije wil tegen de aanbevelingen van de overheid in naar een regio met een grote uitbraak van het Covid-19 virus bent afgereisd, of ziek bent geweest, kan het aanvragen van een levensverzekering voor u als jonge volwassene langer duren en uiteindelijk duurder worden. Verzekeringsmaatschappijen vragen tegenwoordig naar deze informatie. U zult dus moeten aangeven of u kortgeleden heeft gereisd, ziek bent geweest of zelfs symptomen van Covid-19 heeft gehad. Er zijn over het algemeen geen uitsluitingen op overlijdens binnen de meeste internationale levensverzekeringen die aan de pandemie zijn gerelateerd. Dit betekent dat u gedekt bent als u aan Covid-19 overlijdt, of u nu een nieuwe polis afsluit (gezond blijven) of er al door een bent gedekt. Houd er echter rekening mee dat de voorwaarden en tarieven in de loop van de tijd kunnen veranderen, aangezien levensverzekeringsmaatschappijen zich blijven aanpassen aan de pandemische situatie.

De selectie van Wihbl.nl - Internationale termijn levensverzekeringen van Expatriate Group

Een internationaal tijdelijke levensverzekering staat misschien niet bovenaan uw takenlijst wanneer u besluit naar een ander land te verhuizen, maar het is de moeite waard om dit nu te overwegen. Het afsluiten van zo'n verzekering is een persoonlijke beslissing die zorgvuldig moet worden overwogen als u in het buitenland gaat wonen. U heeft op deze manier de garantie dat uw dierbaren beschermd zijn en gevrijwaard zijn van bepaalde kosten. Zo kunnen ze uw financiële zaken regelen, waar en wanneer het onheil ook mocht toeslaan. Als expat en reiziger is de internationaal tijdelijke levensverzekering van Expatriate group wellicht de beste optie voor u. Het is speciaal ontworpen voor mensen die in het buitenland wonen, aangezien al hun polissen wereldwijde bescherming bieden voor inwoners van meer dan 170 landen, en de dekking tot wel 30 jaar kan oplopen. Als uw polis eenmaal is gestart en zolang u de premie blijft betalen, bent u vrij om van land, levensstijl en beroep te veranderen. Zelfs bij een wijziging in uw reisverplichtingen bent u gedekt. De premie en dekking worden er niet door beïnvloed en blijven hetzelfde gedurende de gehele polisperiode. Expatriate group is daarom ideaal voor jonge expats zoals u en is bovendien een perfecte manier om een ​​betaalbare internationale levensverzekering af te sluiten! Vraag een offerte aan om meer te weten te komen.
Publicatie datum 15.06.2021
Deel op:
Word snel aangenomen
Persoonlijk advies
Topwerkgevers

Aanbevolen banen

Ontdek deze landen