Coronavirus en werken in het buitenland: nu en in de toekomst

De Coronavirus-pandemie heeft tot veel veranderingen in de bedrijfsvoering van bedrijven over de hele wereld geleid. Door de beperkingen hebben veel bedrijven de afgelopen maanden op afstand gewerkt. Werknemers over de hele wereld hebben hun eigen thuiskantoor ingericht en de rekruterings- en onboarding processen zijn online uitgevoerd. Hoewel veel bedrijven hun werknemers langzaam weer op de kantoren laten werken door middel van een hybride model, wordt verwacht dat de tweede Corona-golf, die momenteel binnen Europa gaande is, weer zal leiden tot een toename van het aantal thuiswerkende werknemers. Het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen zijn voor ons een nieuwe levensstijl geworden, die we hoogstwaarschijnlijk zullen moet blijven aanhouden totdat er een vaccin is uitgevonden of een effectieve behandeling is ontdekt.   In dit artikel willen met jou delen hoe bedrijven momenteel hun relocatie-, thuiswerk-, rekruterings- en onboarding processen beheren en hoe deze processen zich waarschijnlijk in de (nabije) toekomst zullen ontwikkelen. Bovendien laten we je ook de huidige statistieken en maatregelen zien van enkele Europese landen waarin onze belangrijkste klanten zijn gevestigd.

Hoe beheren bedrijven momenteel hun rekruterings-, onboarding- en relocatie processen? 

Rekruteringsproces

woman in a videocallDe meeste van onze klanten hebben hun rekruteringsproces aangepast als gevolg van de Corona-pandemie. Zo zagen we bijvoorbeeld aan het begin van de pandemie, zoals verwacht, de rekrutering op de achtergrond verdwijnen. Bedrijven over de hele wereld stopten tijdelijk met hun rekrutering vanwege de onzekere situatie: mobiliteitsbeperkingen op korte of lange termijn, mogelijke economische gevolgen in de toekomst… De drang van mensen om carrière te maken en de wereld te verkennen is echter nooit verdwenen; onze kandidaten zijn nog steeds actief bezig met het ontdekken van de mogelijkheden en we hebben veel vragen gehad over hoe het huidige rekruteringsproces er in deze huidige pandemische realiteit eruit ziet.  We zijn nu een paar maanden later en we zien zeker dat bedrijven hun rekruteringsprocessen weer oppakken. Werkgevers over de hele wereld hebben zich gerealiseerd dat deze huidige situatie waarin we niet weten wanneer we weer teruggaan naar het “normale” leven, hen dwingt om hun rerkruteringsprocessen aan te passen. Daarom is traditionele rekrutering verschoven naar virtuele rekrutering. Op deze manier kan het proces blijven doorgaan terwijl recruiters en kandidaten veilig blijven.  Op dit moment blijven de eerste interviewrondes, zoals de cv- en telefonische screenings, precies hetzelfde. De face-to-face interviews worden nu echter online uitgevoerd. HR-teams zijn gedwongen om nieuwe technologieën te implementeren om deze nieuwe, “digital first” werkelijkheid mogelijk te maken. Interessant om te zien is dat veel van deze technologieën en platforms al jaren beschikbaar zijn, maar dat het gebruik ervan pas in de laatste maanden enorm is toegenomen. Zo heeft onze klant Webhelp hun rekruteringsproces aangepast en gedigitaliseerd, zodat elke stap online kan worden uitgevoerd. Daarnaast richten meer bedrijven zich meer dan ooit op sociale rekrutering (het gebruik van sociale media, met name Linkedin en Instagram) om in contact te komen met potentiële nieuwe medewerkers. In het actuele Jobvite-onderzoeksrapport “How Recruiters are Adapting to a World of Remote Recruiting” zijn enkele belangrijke bevindingen te vinden die de bovenstaande informatie bevestigen:
 • 84% van de rekruteringsteams passen hun processen aan om op afstand te kunnen werken.
 • 46% van de respondenten maakt meer gebruik van sociale media om banen te adverteren voor het werven van nieuwe talenten, onder meer op LinkedIn, Facebook en Instagram. 
 • 80% van de respondenten maakt gebruik van video in het sollicitatieproces.
 • 73% van de respondenten maakt gebruik van video en online vergadering programma’s om het onboarding proces makkelijker te maken.
 • 55% van de respondenten belt meer dan voorheen.
Al met al kan deze nieuwe manier van online rekruteren positief zijn voor zowel kandidaten als bedrijven, aangezien de online processen het traditionele rekruteringsproces hebben versneld. 

Onboarding proces

Naast het rekruteringsproces van bedrijven is het traditionele onboarding proces de laatste maanden ook verschoven naar een virtueel onboarding proces. Het onboarden van nieuwe medewerkers is voor de meeste bedrijven een geheel nieuw concept en veel bedrijven proberen dan ook nog steeds uit te zoeken hoe ze dit proces goed kunnen uitvoeren. Het vergt meer structuur en planning dan traditionele onboarding. Zo maakt onze klant Transcom hun onboarding proces voor nieuwe medewerkers helemaal veilig door het online uit te voeren en Webhelp levert de computers van hun nieuwe medewerkers zelfs bij ze thuis af.  Ook al werken we nu met deze nieuwe digitale methode, het is voor bedrijven nog steeds van cruciaal belang om hun cultuur, missie en visie te communiceren met als doel medewerkers te helpen hun plek binnen de organisatie te vinden en hun doel te bepalen. Als jij, als nieuwe medewerker, het online onboarding proces een uitdaging vindt, hebben we een speciaal artikel voor jou klaarstaan die je zeker even moet checken. 

Thuiswerken 

man working from homeAls we goed kijken naar de openstaande vacatures van onze klanten, zie je dat veel bedrijven hun werknemers nog steeds vanuit huis laten werken. Sommige bedrijven blijven zelfs voor de rest van 2020 of de nabije toekomst vanuit huis werken. Deze aanpak geldt dan ook voor nieuwe medewerkers die nog naar het nieuwe land moeten verhuizen. Bedrijven bieden hen echter de mogelijkheid (al dan niet opgelegd door de overheid) om vanuit hun nieuwe huis of appartement op afstand te werken. Fujitsu, ADAC of Sitel bieden deze mogelijkheid totdat de pandemie vertraagt en hun kantoren opnieuw geopend kunnen worden. Andere bedrijven, zoals Babymarkt, bieden digitale onboarding aan en de mogelijkheid om vanuit het thuisland te werken als de verhuizing naar het buitenland niet mogelijk is door de mobiliteitsbeperkingen.

Hoe gaat het werken op afstand zich in de (nabije) toekomst ontwikkelen?

De Corona uitbraak heeft de toename van het aantal thuiswerkende werknemers in de EU versneld (in 2019 was dit 9%). Hoe het werken op afstand zich in de toekomst zal ontwikkelen, hangt echter af van verschillende factoren. De mentaliteit voor wat betreft deze manier van werken is de afgelopen maanden inderdaad veranderd. Ongeacht de lange leercurve hebben veel werknemers zich in deze periode gerealiseerd dat ze hun werk daadwerkelijk buiten de traditionele kantoren kunnen uitvoeren en over genoeg vaardigheden beschikken om de technologie zelf te kunnen gebruiken. Veel leiders en managers hebben ook veel vertrouwen gekregen in deze aanpak en hebben ervaren dat werken op afstand net zo succesvol kan zijn als werken op de werkplek, ondanks de uitdagingen en het gebrek aan ervaring betreffende deze nieuwe aanpak. Zo blijkt uit een onderzoek van 1000 mkb-eigenaren en beleidsmakers in 19 steden in het Verenigd Koninkrijk dat bijna één op de drie (29%) mkb-bedrijven van plan is om flexibel werken na de pandemie te blijven stimuleren. (Smith, 2020). Kortom, het is een feit dat werknemers, werkgevers en overheden zich in de komende Covid-19 periodes zullen moeten aanpassen aan een nieuw hybride werkmodel, met een combinatie van thuiswerken en de mogelijkheid om naar kantoor te gaan. Hierbij moet natuurlijk altijd rekening worden gehouden met de maatregelen met betrekking tot hygiëne en sociale distantiëring. Zoals eerder benoemd, is de relocatie van medewerkers voor de meeste klanten van Workwide nog steeds een must. Op deze manier kunnen de werknemers hun werk- en woon avontuur in het buitenland nog steeds beleven, terwijl het bedrijf voor een veilige werkomgeving zorgt. 

Relocatie

man with a facemaskAangezien de meeste banen op Workwide nog steeds verhuizingen van de kandidaten naar een nieuw land vereisen, garanderen wij en onze klanten dat de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de verhuizing veilig verloopt. Sommige bedrijven bieden zelfs meer ondersteuning in dit proces op basis van de adviezen van de verschillende volksgezondheid instanties. Zo kan een negatieve Covid-19 test bij aankomst of een periode in quarantaine nodig zijn voor nieuwe werknemers die naar het nieuwe land verhuizen. Geen van onze klanten zou de gezondheid van onze kandidaten en hun nieuwe medewerkers in gevaar brengen.  Als gevolg van COVID-19, hebben de meeste bedrijven hun aanpak voor wat betreft de relocatie van nieuwe medewerkers uit het buitenland zeker veranderd. Volgens het PWC Global Mobility - Pulse survey, heeft de helft van de deelnemende bedrijven hun verhuispakket verbeterd, ook al laten ze hun werknemers thuiswerken. Deze verhuispakketten bestaan, naast vliegtickets of tijdelijke accommodatie, ook uit een uitgebreide medische dekking en compliance-ondersteuning. Een aantal andere belangrijke inzichten als het gaat om de verhuizing van nieuwe medewerkers die bedrijven in dit onderzoek hebben gedeeld zijn: 
 • “Er is een mogelijkheid voor “gestrande” werknemers (als gevolg van grenssluitingen) om flexibel te werken of om vanuit een andere locatie te werken”.
 • “We bekijken elke keer of mensen hun opdracht kunnen starten vanuit hun thuisland en op afstand kunnen werken. Dit zijn echter slechts tijdelijke oplossingen.“
 • “We werken virtueel, maar alleen totdat de inreisbeperkingen en de maatregelen rondom de avondklok worden opgeheven.”
 • “Wanneer cessionarissen vroegen om ergens anders te werken, hebben we de kosten niet gedekt, alleen het verzoek ondersteund.”
 • “We vervangen het lidmaatschap voordeel van de sportschool door een vergoeding, totdat sportscholen weer toegankelijk zijn.”
Zoals eerder gezegd, is de verhuizing van nieuwe werknemers nog steeds noodzakelijk voor bijna alle bedrijven die internationaal talent nodig hebben, met als enige verschil dat er een flexibele aanpak nodig is, waardoor tijdelijke oplossingen voor thuiswerken mogelijk worden gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen in een veilige omgeving werkt. Deze bedrijven benoemden ook dat hun relocatie programma’s, die aangepast zijn aan deze pandemische tijden, nu meer gericht zijn op het welzijn van de werknemers en op de kosteneffectiviteit van hun bedrijf. 

Hoe zullen relocatie processen er in de (nabije) toekomst uitzien?

De bedrijven in het onderzoek deelden ook hun voorspellingen over de impact van de wereldwijde pandemie op de relocatie processen in de toekomst:
 • “We verwachten dat hetzelfde aantal medewerkers internationaal zal werken, misschien wel op een andere manier.”
 • “Het aantal zakenreizen zal dalen, maar het aantal lange termijn opdrachten zal stijgen.”
 • “De afname in de mobiliteit zal tijdelijk zijn. Het zal waarschijnlijk weer stijgen in één tot anderhalf jaar.”
 • “Ik denk dat deze situatie zal veranderen hoe we kijken naar waar het werk wordt uitgevoerd, wat een vermindering van enkele beweging types en een toename van andere kan betekenen.” 
Als we kijken naar onze klanten en hun continue behoefte aan meertalig talent, zijn we ervan overtuigd dat de relocatie en mobiliteit van talent altijd zal blijven bestaan, zij het met een focus op digitaliteit. We zijn er ook van overtuigd dat het enthousiasme en de wil van onze kandidaten om naar het buitenland te verhuizen en hun werk- en woon avontuur in het buitenland te beginnen, ook nooit zal verdwijnen. Ondanks de tweede Covid-19 golf blijven kandidaten uit heel Europa hun sollicitaties naar ons sturen en we verwachten dat de situatie de komende maanden zo zal blijven.   

Nieuw gedrag en nieuwe normen 

Zoals benoemd, zal een hybride werkmodel voorlopig het nieuwe “normaal” worden (of eigenlijk is dit al het nieuwe normaal geworden) en dit zal waarschijnlijk ook zo zijn na de pandemie. Het is dus duidelijk dat nieuwe maatregelen en gedragingen de werkplek in deze tijd zullen hervormen. Werknemers zijn zich immers meer dan ooit bewust van hun eigen werkruimte, het schoonhouden hiervan en het afstand houden van hun collega’s, aangezien persoonlijke veiligheid een constante zorg is. Werkgevers moeten dus flexibel leren omgaan met regels om de beste en veiligste werkervaring te kunnen garanderen en om in de toekomst meer veerkracht voor hun bedrijf te creëren. 

Inreisbeperkingen, isolatiemaatregelen en verhoogde toelatingseisen in EU-landen

Om je te informeren over de verhuis- en relocatiemogelijkheden in de Europese landen waar onze klanten zich bevinden, hebben wij in deze paragraaf de huidige beperkingen en quarantaine/isolatiemaatregelen voor je opgesomd. (bijgewerkt op 19-04-2021). De beperkingen die zijn opgelegd om de pandemie te bestrijden hebben ervoor gezorgd dat internationale mobiliteit een behoorlijke uitdaging is geworden. Aangezien Workwide Group kandidaten wil helpen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op hun toekomstige verhuizing naar het buitenland, willen we je wijzen op 4 belangrijke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden voordat je naar een nieuw land gaat verhuizen:
 • covid19 paintingHet kan zijn dat je een negatieve Covid-19 test moet laten zien bij aankomst: Het moeten laten zien van een negatief coronavirus resultaat bij aankomst in veel landen in Europa komt steeds vaker voor. Dit kan echter alleen van toepassing zijn als je vanuit specifieke hotspot regio's in een ander land komt. Controleer de veiligheidsprotocollen voor arriverende buitenlanders die jouw land van bestemming neemt om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Het kan zijn dat je deze test in je eigen land of op de luchthaven in het land van bestemming moet doen.
 
 • Je kan je geïsoleerd voelen of in quarantaine moeten aan het begin van je avontuur: Het dagelijks leven is erg veranderd en het zal waarschijnlijk ook een tijdje duren voordat alles weer helemaal normaal is. Dit betekent ook dat het leven als expat anders zal zijn. Tegenwoordig is het bijvoorbeeld moeilijker om nieuwe vrienden te maken door de regels betreft sociale distantiëring. Ook is het mogelijk dat je vrienden en familie je voorlopig niet kunnen bezoeken vanwege de reisbeperkingen.
 
 • Het transporteren van je eigendommen kan langer duren: Een ander punt om rekening mee te houden is dat je in deze periode geduld zult moeten hebben als je je spullen van het ene naar het andere land laat vervoeren. De rederijen hebben op dit moment namelijk een verminderde luchtvracht capaciteit en stijgende prijzen als gevolg van annuleringen en beperkingen van luchtvaartmaatschappijen.  Daarom adviseren wij je om te reizen met de eigendommen die je echt nodig hebt in je koffer en de rest op een later tijdstip te laten versturen, wanneer de beperkingen zijn opgeheven.
 
 • Lokale beperkingen kunnen verschillen - weet je wat deze zijn? Verder is het erg belangrijk om te weten te komen wat de lokale beperkingen zijn in het land waar je naartoe gaat verhuizen. Zo vermijd je problemen met de lokale politie of het ontvangen van een boete. Deze regels kunnen erg verschillen tussen landen, dus zorg er daarom voor dat je up to date blijft. Een aantal vragen die belangrijk zijn om over na te denken zijn:
  1. Moet je een coronavirus test doen en vervolgens in quarantaine gaan totdat je de resultaten krijgt?
  2. Zijn er lokale mobiliteitsbeperkingen?
  3. Moet je binnen/buiten een masker dragen?
  4. Wat zijn de richtlijnen betreft sociale distantiëring?
In de onderstaande tabel kun je zien wat de beperkingen en quarantaine/isolatiemaatregelen per land zijn.  
Country Entry restrictions Quarantines/Isolation measures Heightened admission
Cyprus
 • The Cyprus government categorizes countries according to their epidemiological situation n (e.g. green, orange, red, grey) with Category green being the most favorable.
 
 • Citizens. Citizens. Citizens, nationals of EU Member States, permanent residents, temporary residents and work visa/permit holders are allowed to enter Cyprus subject to conditions associated with the jurisdiction from which their travel originates For more information, and to learn more about the Cyprus Flight Pass process, click here.
 
 • Permanent residents. See above.
 
 • Temporary residents and work permit. See above
 
 • Duration. Travelers entering from Category grey countries are required to quarantine for 14 days upon the arrival. They may end their quarantine period before the 14-day period has ended, provided they take a second COVID-19 test (taken typically on the 10th-day in-country) and test negative.
 
 • Location. Depending on the purpose of the visit, the self-isolation location may be a private location (e.g. residence) or a location designated by the authorities.
 
 • Exemptions. Travelers with a valid vaccination certificate issued by the health authorities in Cyprus or Israel, proving that they have been vaccinated for COVID-19, are exempt from quarantine requirements, irrespective of the country from which they are traveling.
 
 • Pre-travel COVID-19 testing. Travelers entering from Category orange and red countries must carry a certificate confirming that they tested negative for COVID-19 issued no more than 72 hours prior to their flight. Those entering from Category green countries are not required to get tested prior to entry to Cyprus.
 
 • Post-arrival COVID-19 testing. Those arriving from Category red countries must get tested for COVID-19 upon arrival, at their own expense. Those entering from Category orange and Category green countries are not required to get tested upon arrival
 
 • Health screenings on arrival. Travelers are subject to thermal camera screenings and random health screenings.
 
 • Exemptions. Travelers with a valid vaccination certificate issued by the health authorities in Cyprus or Israel, proving that they have been vaccinated for COVID-19, are exempt from all Covid-19 test requirements, irrespective of the country from which they are traveling.
 
 • Declarations. All travelers must submit a declaration form through the Cyprus Flight Pass website, at least 24 hours prior to departure
Czech Republic
 • Citizens. Citizens, permanent residents, temporary residents, work visa/permit holders and business visitors may enter the Czech Republic subject to current entry restrictions. See comment further down.
 
 • Permanent residents. See above, and comments further down.
 
 • Temporary residents and work visa/permit holders. See above, and comments further down.
 
 • Comments. Foreigners, regardless of nationality and place of departure, may only enter the Czech Republic for essential reasons. Travel for work, business, or to reunite with family members are considered essential.
 
 • Duration. Travelers entering from dark red or red jurisdictions must self-isolate until they receive a negative result for a PCR COVID-19 test taken after their arrival in the Czech Republic.
 
 • Location. Isolation can be completed at private accommodations
 
 • Pre-travel COVID-19 testing. Travelers may be required to get tested for COVID-19 prior to travel, depending on the country from which they are departing, and their recent travel history. Individuals who departed from, or spent more than 12 hours in the 14 days preceding travel to the Czech Republic, in a dark red, red or orange jurisdiction are required to take a polymerase chain reaction (PCR) or antigen COVID-19 test, and test negative, no more than 24 to 72 hours prior to travel
 
 • Post-arrival COVID-19 testing. Travelers may be required to get tested for COVID-19 after entry to the Czech Republic (either within five days of arrival, or as of their fifth day in country), depending on the country from which they are departing, and their recent travel history. Health screenings on arrival.
 
 • Registrations. Prior to arrival, travelers entering from dark red, red, and orange jurisdictions must contact the relevant regional hygienic station (which is determined by the location from which the travelers departed) by completing an electronic form, which is available here.
 
 • Health insurance. Travelers must have health insurance. For individuals entering for work, their sponsoring (host) companies are responsible for ensuring that foreign workers have health insurance
Greece  
 • Citizens. Greek citizens, permanent residents and holders of residence permits to Greece are permitted to enter this jurisdiction.
 
 • Permanent residents. See above.
 
 • Temporary residents and work visa/permit holders. See above.
 
 • Comments. EU/EEA and Schengen country citizens are allowed to entry to Greece.
 • Duration. All travelers entering Greece (regardless of nationality) are subject to heightened admission requirements and quarantine requirements. Travelers entering Greece from any country, including EU countries, must quarantine for seven days (or less if their stay in Greece is less than seven days). Furthermore, travelers entering through specific land borders must quarantine for fourteen days.
 
 • Location. Quarantine may take place in a private residence or another suitable accommodation, as long as it matches the address listed on the PLF declaration form.Lockdown measures are currently in effect. Individuals are allowed to exit their residence only for work or other specific reasons.
 
 • Exemptions. Citizens and permanent residents of Israel who enter Greece with a certificate of vaccination are exempt from the seven-day quarantine requirement. However, they must get fully vaccinated at least 14 days prior to entry, and have a negative PCR COVID-19 test certificate that was issued no more than 72 hours prior to arrival.
 • Pre-travel COVID-19 testing. All travelers are required to have a negative polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 test certificate that was issued in English, and at most 72 hours before arrival.
 
 • Health screenings on arrival. All travelers, regardless of nationality, will be subject to COVID-19 sample testing on arrival
   
 • Comments. Additional requirements may apply for individuals who enter Greece via land borders (e.g. obligation to show documents proving the trip is for urgent business or medical purposes).
Ireland  
 • Citizens. There are no restrictions on Irish citizens traveling into Ireland.
 
 • Permanent residents. There are no restrictions on permanent residents traveling into Ireland who hold valid permission.
 
 • Temporary residents and work visa/permit holders. There are no restrictions on those who hold valid permission to enter Ireland
 
 
 • Duration. All travelers are required to isolate for 14 days upon arrival. This time may be reduced if an individual takes a PCR COVID-19 test, and test negative, upon arrival. For more information, click here
 
 • Location. Individuals traveling from Category 2 countries, or who were present in these countries in the 14 days preceding their proposed entry to Ireland, must quarantine at a designated facility. Travelers must prebook their quarantine location online. Traveling without pre-booking is considered an offense, and travelers who fail to pre-book are subject to sanctions. All other travelers must quarantine in a home or private residence. https://www.gov.ie/en/publication/a6975-mandatory-hotel-quarantine/?referrer=http://www.gov.ie/quarantine/
 • Pre-travel COVID-19 testing. All travelers must produce a negative polymerase chain reaction (PCR) test result, issued no more than 72 hours before arrival
 
 • Post-arrival COVID-19 testing. Travelers from Category 2 countries will be required to take a PCR COVID-19 tests while at the mandatory quarantine facility.
 
 • Declarations. An online Passenger Locator Form must be completed by all new entrants into Ireland detailing where they will isolate/quarantine after arrival.
 
 • Comments. Failure to carry proof of a negative COVID-19 test, or to complete the Passenger Locator Form can result in a fine of up to €2,500, or 6 months imprisonment
Latvia  
 • Until April 6 entry to Latvia from the European Union Member States and the European Economic Area Member States, the Swiss Confederation, and the United Kingdom through international passenger carrier services or by a private vehicle is permitted for urgent and essential reasons only:work; training, studies; family reunion; in order to receive medical services; transit; accompanying a minor; return to one’s permanent place of residence; attending a funeral.
 • When entering Latvia, 10-day self-isolation must be observed for people arriving to Latvia from countries where the 14-day cumulative rate of Covid-19 cases per 100 000 population exceeds 50. Self-isolation must also be observed if the Covid-19 test is negative. Upon arrival from these countries, the passenger is obliged to arrive at the place of residence or other place of stay as soon as possible. Ensure self-isolation in your place of residence (during this time you must not go to work, public places, or any other places where a large number of people are present).
When entering Latvia due to the mentioned essential and urgent reasons, the already established epidemiological safety requirements are still in force, namely, passengers can enter Latvia by air only if they present a negative COVID-19 PCR test, which has been taken no more than 72 hours before boarding the aircraft to Latvia and must self-isolate for 10 days, even the result of the test is negative. The Airport has set equipment for measuring body temperature in the departures hall before security controls and in the arrivals hall before baggage reclaim. All persons who intend to enter Latvia must fill in an electronic confirmation form on the Covidpass.lv website.
Malta
 • Air and sea travel between Malta and specific corridor countries has resumed as of the 1st July 2020, according to the conditions stated below. A travel ban still applies to non-corridor countries.
 
 • An 'amber' list of corridor countries is published from week to week from which arriving passengers must produce a negative PCR COVID-19 swab test result, which test must have been taken no longer than 72 hours prior to arrival in Malta.
 
 • Travelers coming from the "Green List" can enter the country without restrictions (Finland, Denmark, Norway, among others)
 
 • Quarantine on arrival to Malta will not be applicable to those travelling from corridor countries, but suspected persons will be requested to have a swab test.
 
 • Travellers arriving from countries belonging to the "Amber List" who fail to produce a Covid-19 test may be tested upon arrival in Malta and may be subject to quarantine.
 
 • Travellers arriving from corridor countries who fail to produce a Covid-19 test may be tested upon arrival in Malta and may be subject to quarantine.
Passengers travelling to Malta are required by the Superintendence of Public Health for Malta to complete the Public Health Travel Declaration Form and the Passenger Locator Form
Poland  
 • Since 14 January 2021, air traffic has been resumed.
 • Travellers arriving in Poland by plane are required to quarantine for 10 days, counting from the day following the day of entry. Except:People who have been vaccinated or recovered from COVID-19 infection and present proof of hospitalisation or isolation in the past 6 months do not have to quarantine; Travellers with a negative SARS-CoV-2 test result are not subject to compulsory quarantine. The test must be performed within 48 hours prior to entering Poland.
A Passenger Locator Form and a Public Health Self Declaration are requested on flights. Forms are distributed on the plane All travellers are subject to the requirement for a pre-departure negative COVID-19 test. The test must be taken within 48 hours prior to arrival. Accepted tests: PCR, antigen
Portugal  
 • Air travel to and from Portugal is allowed for: EU Member States and Schengen Associated Countries, as well as Australia, China (including Hong Kong and Macao), South Korea, Japan, New Zealand, Rwanda, Singapore, Thailand and Uruguay
 • Passengers from countries with an incidence rate of 500 cases or more per 100,000 inhabitants in the last 14 days have to undergo a 14-day isolation period after entry in mainland Portugal, either at home or in a place indicated by health authorities. Isolation does not apply to passengers on essential travel
 • Passengers coming from countries that have an incidence rate higher than 150 cases per 100,000 inhabitants in the last 14 days must present a negative test to COVID-19 (RT-PCR), carried out within 72 hours before boarding time.
 
 • For essential travel, national and foreign citizens with legal residence in Portugal, as well as diplomatic personnel accredited in Portugal who, exceptionally, do not present the test, will have to take the test on arrival, at the airport, and at their own expense.
Spain
 • Citizens. Citizens, permanent residents, temporary residents, and work visa/permit holders may enter Spain.
 
 • Permanent residents. See above.
 
 • Temporary residents and work visa/permit holders. See above
 
 • Comments. A state of emergency is currently in effect in Spain until 09 May 2021
 • Duration. Travelers entering Spain from European countries are not required to quarantine.
 
 
 • Pre-travel COVID-19 testing. Travelers entering from countries with high COVID-19 infection rates must present a negative polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 test certificate, issued no more than 72 hours prior to travel.
   
 • Post-arrival COVID-19 testing. None.
 
 • Health screenings on arrival. None.
 
 • Specific Rules for the Canary Islands - passengers arriving by air or sea transport may undergo a temperature check, which must be below 37.5 degrees Celsius.
Source: (Bertolino, 2020) stay safe coronavirusKun je het land dat je wilt checken niet vinden? Kijk dan op https://reopen.europa.eu/nl, een webpagina die gemaakt is door de Europese Unie en waarop je informatie over mobiliteitsbeperkingen binnen de EU kunt opzoeken! Deze pagina wordt dagelijks geupdate.   Wij vinden het erg belangrijk om je op de hoogte te houden van de situatie op de internationale rekruteringsmarkt, de veranderingen in de rekruterings- en onboarding processen en de thuiswerk- en relocatie processen van onze klanten. Zo weet je altijd wat je kunt verwachten. Ook adviseren we je om onze vacaturesites te blijven checken, omdat we daarop inspirerende internationale vacatures zullen blijven plaatsen. Aarzel ook niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt over het Coronavirus en jouw internationale carrière. Wij zijn er om je te helpen en je te begeleiden bij je zoektocht naar jouw droombaan in het buitenland! Stuur ons gerust een bericht met je vragen. 
Publicatie datum 04.11.2020
Deel op:
Word snel aangenomen
Persoonlijk advies
Topwerkgevers

Aanbevolen banen

Ontdek deze landen