Internationaal sollicitatiegesprek

Je bent in een spannende fase aanbeland als je naar aanleiding van je sollicitatie wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De werkgever heeft op basis van je schriftelijke sollicitatie (per brief of e-mail) al geconcludeerd dat je een interessante kandidaat bent voor de functie waar je op hebt gesolliciteerd en belangrijke aanknopingspunten gezien voor je geschiktheid voor de betreffende functie. Wees bewust van de Nederlandse cultuur bij je sollicitatiegesprek Je referentiekader bij het ingaan van een sollicitatiegesprek is bewust en onbewust wat je in het verleden geleerd en ervaren hebt. In Nederland is over het algemeen sprake van een informele, democratische cultuur binnen bedrijven. Werknemers worden gestimuleerd om inbreng te leveren en het is geaccepteerd om beslissingen van de leidinggevende ter discussie te stellen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de mensen met wie jij een internationaal sollicitatiegesprek gaat voeren, bekend zijn met de hierbij behorende cultuurelementen. Laat staan dat ze deze cultuurelementen op dezelfde wijze waarderen als jij dat gewend bent. Verschillen met internationale sollicitatiegesprekken De cultuur van Scandinavische landen is vergelijkbaar met de Nederlandse cultuur. In Zuid-Europese landen is de cultuur formeler dan in Nederland. De leidinggevende is daar echt de baas, tegenspraak van of discussie met ondergeschikten wordt niet verwacht. In Angelsaksische landen is ook sprake van een meer formele cultuur dan je op het eerste gezicht zou denken. In het Verenigd Koninkrijk kun je op het verkeerde been gezet worden door een onderkoeld taalgebruik, waarachter een zeer hiërarchische houding schuilgaat. In de Verenigde Staten kan je dan weer een verkeerde indruk krijgen van de jovialiteit van het taalgebruik, die los en direct is maar ook een onmiskenbare hiërarchie herbergt. Duitsland en veel landen in Oost-Europa zijn beleefd maar zeer formeel. Aziatische landen zijn beleefd en vaak ondoorgrondelijk. Dit zijn voorbeelden van cultuurelementen die van invloed kunnen zijn op je sollicitatiegesprek. Om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen voeren, is het belangrijk om je hiervan bewust te zijn. Het is daarom goed om je te verdiepen in de cultuur van het land van je nieuwe baan. Maar ook in bepaalde kenmerken van het bedrijf: heeft het een internationaal karakter? Is het een jong bedrijf? Werken er mensen van verschillende nationaliteiten op de plek waar jouw nieuwe functie zich bevindt? Zijn de mensen met wie je het sollicitatiegesprek voert internationaal georiënteerd? Veel zaken om je op voor te bereiden en het tijdens je sollicitatiegesprek over te hebben. Wijze van het voeren van internationale sollicitatiegesprekken Bij een eerste sollicitatiegesprek voor een baan in het buitenland zal in de meeste gevallen gekozen worden voor een videogesprek vanwege de reistijd naar een ander land. Een videogesprek zal meestal plaatsvinden via Skype, Face time, Line, Messenger of WhatsApp. Bereid dit gesprek voor op een vergelijkbare wijze als wanneer je een persoonlijk gesprek zou voorbereiden. Gepaste kleding: liever te netjes gekleed dan “underdressed”. Kies bijvoorbeeld voor een studeerkamer en zorg ervoor dat de wederpartij niet afgeleid wordt door andere mensen of een druk interieur. Denk ook aan een goede, stabiele internetverbinding. Wanneer dit binnenshuis moeilijk te realiseren valt, kies dan voor een geschikte plek buitenshuis. Het gesprek zal enerzijds gaan over toelichting en verdieping van je Curriculum Vitae. Daarnaast zal de werkgever proberen een indruk te verkrijgen over in hoeverre jij voorbereid en geschikt bent op een baan in een ander land. De werkgever zal daar ongetwijfeld vragen over stellen. Laat blijken door het stellen van vragen dat jij je hierop hebt voorbereid! Een tweede gesprek verloopt meestal persoonlijk, soms op een kantoor van de werkgever, soms op een meer strategische plek zoals een vliegveld of een hotel, afhankelijk van de omstandigheden. Dit gesprek zal grotendeels over vergelijkbare onderwerpen gaan als bij een sollicitatie voor een baan in Nederland. De aandacht zal liggen op persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten en of je past in het team, uiteraard gezien vanuit een internationale context. Er zal ook aandacht worden besteed aan je persoonlijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld een eventuele partner of relatie, omdat dit een belangrijke factor is voor een succesvolle carrière in het buitenland. Als dit gesprek goed verloopt, heb je een goede kans om je doel te behalen: je begeerde baan in het buitenland. Heel veel succes en tenminste evenveel plezier gewenst!  
Publicatie datum 14.12.2017
Deel op:
Word snel aangenomen
Persoonlijk advies
Topwerkgevers

Aanbevolen banen

Ontdek deze landen